מיאנמר

המגורשים של מנדליי ( מיאנמר )

התושבים של גדות הנהר איראוואדי, ב העיר של מנדליי, הם גורשו מבתיהם על ידי הממשלה את בתיהם התמוטט.

” בחפשם אחר מקום מקלט ” במיאנמר

הביטוי "מחסה." זה אומר משהו דומה נסיגה רוחנית עבור חסידיו בודהיסטי, הפנמה אישי כמו מבוא לבודהיזם.