Semana Santa de Toledo

Semana Santa de Toledo

Av merkelig som det kan virke, i min alder og etter reiser tusenvis av miles å nyte festivaler i ulike scenarier i andre land, Jeg hadde aldri vært i hellige uken prosesjon. Religion er ikke min hengivenhet, Jeg er faktisk ikke døpt, men det er ingen unnskyldning å ikke kunne bevitne en hendelse så massiv og kjent som en prosesjon. Det er hundrevis av opptog i Spania, hvor å få bilder av den Christ Church, Virgin og kors, å gå i prosesjon. Disse bildene er båret av Brøderska som tilhører hvert bilde. Det er en stolthet....